Контакти

Адрес на сервиза  

https://goo.gl/maps/8cvqydBNNqkgZWvy7

Телефон за връзка : 088 923 10 42

София: кв. „Казичене„, ул. „Фармапарк“ № 15